Gizlilik
Bizimle çalışın

Gizlilik - 679/2016 Sayılı Avrupa Yönetmeliği - Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi

www.fatergroup.com web sitesini ziyaret eden kullanıcı, kişisel kimlik bilgisi tedarik etmeyerek anonim kalma hakkını saklı tutar. Hizmetin kişisel bilgilerin (e-posta, ad vs.) girilmesini talep ettiği durumlarda, site yöneticileri, 679/2016 sayılı Avrupa Yönetmeliğinde belirtilen kişisel verilerin korunmasına yönelik ilkeler gereğince, arşivlerin muhafaza edilmesi ve korunması amaçlı eylemleri ve güvenlik önlemlerini alır. Şirket ile ilgili bazı veriler (örneğin, ad, e-posta adresi, adres) ve gerekirse siteye ziyaretiniz sırasında isteyerek vermiş olduğunuz irtibat ismi, ilgili bilgilerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Fater S.p.A tarafından kesinlikle gizli tutularak kullanılacaktır. Verilen veriler, yasal yükümlülükler haricinde kesinlikle gerekli olduğu süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel veri sorumlusu, via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara adres ve IT 01282360682 KDV numaralı Fater S.p.A. şirketidir.

HARİCİ WEB SİTELERİNE YÖNLENDİRMELER

Site, sosyal plug-in’ler kullanabilir. Sosyal plug-in’ler, sosyal ağın işlevlerinin doğrudan Site içerisine dâhil edilmesine izin veren özel araçlardır.

Sitede bulunan tüm sosyal plug-in’ler, sosyal ağın platformuna ait ilgili logo ile belirtilmiştir.

Sitemizin bir sayfası ziyaret edildiğinde ve plug-in ile etkileşimde bulunulduğunda veya bir yorum bırakmaya karar verildiğinde, ilişkin bilgiler tarayıcıdan doğrudan sosyal ağ platformuna iletilir ve bu platform tarafından saklanır.

Sosyal ağ platformunun kişisel verileri toplama, işleme, kullanma ve saklama amaçları, türü ve şekilleri, ayrıca hakların kullanılmasına ilişkin bilgiler için lütfen sosyal ağın gizlilik politikasına başvurunuz.

İLGİLİ TARAFIN HAKLARI

679/2016 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin 15. maddesi ve sonraki maddeleri gereğince, kullanıcı dilediği zaman, kendi bilgilerinin işlenmesi ve bu bilgilerin işlenme şekilleri, amaçları ve nedeni ile ilgili bilgiler elde edinme hakkının yanı sıra aşağıdakiler konusundaki haklarını saklı tutar:

1) bu verilerin var olduğunun onaylanması ve bu veriler ile bu verilerin kaynağının iletilmesi;

2) Veri Sorumlusunun ve Veri İşleyenin, ayrıca verilerin iletilmiş olabileceği kişilerin ve kişi kategorilerinin veya sorumlu ya da temsilci sıfatıyla bu veriler ile ilgili bilgi edinebilecek kişilerin kimlik bilgileri;

3) verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ve tamamlanması;

4) verilerin silinmesi, anonimleştirilmesi, engellenmesi;

5) talep edildiği halde, bu icranın mümkün olmadığı veya korunan hak ile açıkça orantılı olmayan yolların kullanılmasını içeren durumlar haricinde, 3) ve 4) sayılı maddelerde belirtilen işlemlerin verilerin iletildiği ve dağıtıldığı kişilerin dikkatine sunulduğuna dair onay;

6) meşru nedenlerle, toplama amacına uygun olsa dahi verilerin işlenmesine karşı çıkma;

7) Kişisel Verilerin Korunması için Yetkili Makama şikayette bulunma;

Bu haklar, Fater S.p.A. şirketi, Dış İlişkiler Müdürlüğü, veri işleyenin dikkatine talep gönderilerek kullanılabilir. Fater SpA şirketinin Veri Koruma Görevlisi, Giuseppe Aniceti’dir. Kendisine ait e-posta adresi: dataprotectionofficer@fatergroup.com