Kullanılmış Ürünlerin Geri Dönüşümü
Bizimle çalışın

% 0 ATIK -% 100 YENİ HAYAT

Sürdürülebilir kalkınma aynı zamanda, kullanılmış kişisel hijyenik bezlerini, çocuk bezi ve inkontinans ürünlerini çevresel ve ekonomik kaynaklara dönüştürmek anlamına da gelmektedir.
Bu nedenle, Fater, kullanılmış emici ürünlerin değerli ikincil hammaddelere geri dönüşümünü sağlayabilen teknolojik bir süreç oluşturmuştur.

Atık depolama ve yakma işlemlerini geride bırakarak, plastik, selüloz ve süper emici polimer elde etmek amacıyla geri dönüşüme yönelmek.
Yeni uygulamalarla, Dairesel Ekonomi ilkelerine uygun olarak ve "negatif emisyon" yaratan bir bütçe ile atıklara yeni bir hayat vermek.