Üretim ve Nakliye
Bizimle çalışın

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI TÜM SÜREÇLERİMİZE REHBERLİK EDER.

Üretim süreçleri profili açısından Fater çevresel ayak izini azalttı.

Pescara fabrikası, 2012-2017 dönemi, ürün birimi başına CO2 emisyonu azaltılması: - % 33

Pescara fabrikası, 2012-2017 dönemi, ürün birimi başına atık üretimi azaltılması: - % 26

Pescara ve Campochiaro'daki (Campobasso) tesislerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmı yenilenebilir bitkisel kaynaklardan veya metan gazından üretilen elektrikle sağlanmaktadır.

Pescara fabrikasında üretilen atıkların doğrudan atık depolama alanına gönderilmesi oranı %0dır. Endüstriyel atıklar, dairesel bir ekonomi perspektifinde toplanır ve üretim sürecimizde kısmen yeniden devreye sokulur. Yetkili yerel tedarikçilerle yapılan ortaklık çalışmaları sayesinde, plastik bileşenler geri kazanılarak kentsel mobilyalar ve sentetik spor alanlarına, selüloz ise paketleme kartonlarına dönüştürülür.

Lojistik süreçler açısında ise yükleme yöntemlerinin optimizasyonu, intermodalite ve yeşil enerjili araçlar üzerinde çalıştık.

Araçların daha etkin bir şekilde yüklenmesi, yollardan, aynı hacimdeki yaklaşık 2.500 kamyonun elimine edilmesini sağladı.Sürdürülebilir ulaşım bağlamında bu önemli bir adım.

Hem İtalya'da hem de yurtdışında, hizmet seviyemizi garanti edebilen intermodal çözümleri (demiryolu ve deniz ulaşımı) ile doğaya daha az zararlı taşımacılık modellerini destekledik. Bu, yollarda yapılan kilometre sayısını azaltarak daha sürdürülebilir taşımacılık çözümlerine imkan verdi.

Sıvı metan kamyonları kullanımı gibi deneysel projelerin başlaması ile, her yıl yaklaşık 3.600 kg CO2 tasarrufu sağlanıyor, bu yaklaşık 120 ağacın yılda emdiği emisyona eşdeğer bir rakam.